Disclaimer

een & al oor Bakel

een & al oor (Kamer van Koophandel: 67029388) verleent u hierbij toegang tot haar websites www.eenenaloor.nl, www.eeao.nl, www.eenenaloorbakel.nl en www.eenenaloordop.nl. Een & al oor publiceert op haar websites ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Een & al oor behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de websites van een & al oor is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van een & al oor.

Beperkte aansprakelijkheid
een & al oor spant zich in om de inhoud van haar websites zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen  dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de websites van een & al oor aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van een & al oor.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites van een & al oor onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op websites van een & al oor opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan een & al oor nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij een & al oor

Wegens vakantie is onze winkel van dinsdag 11 juni t/m dinsdag 25 juni gesloten